Skip to Content Contact Us
מתי מתבצע גמר התשלום לאירוע?

את גמר התשלום יש לבצע כ 10 ימים טרם מועד האירוע. לא ניתן לשלם לאחר האירוע.

Back top top